Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Открита процедура с предмет:„Доставка на горива за нуждите на автомобилите и за битови нужди на Община Камено по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – Доставка на горива за нуждите на автомобилите на Община Камено, които извършват дейност/домуват в гр. Камено, Обособена позиция № 2 – Доставка на горива за нуждите на автомобилите на Община Камено, които извършват дейност/домуват в с. Русокастро; Обособена позиция № 3 – Доставка на горива за нуждите на автомобилите на Община Камено, които

Досие

Файл Дата на публикуване Размер
Заповед 27.12.2018 111,5 KB
Документация и образци 27.12.2018 470,5 KB
Протокол 1 12.02.2019 83 KB
Протокол 2 05.03.2019 88 KB
Съобщение за отваряне на ценови оферти 05.03.2019 25 KB
Протокол 3 20.03.2019 87,5 KB
Доклад на комисията 20.03.2019 97,5 KB
Решение за класиране 20.03.2019 120,5 KB

Краен срок за подаване на оферта: 05.02.2019 16:00

Обществената поръчка е валидна до: 05.02.2019 16:00